Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2022

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để phòng trừ bệnh bạc lá -đốm sọc vi khuẩn và các đối tượng sâu bệnh khác trên lúa và trên cây ăn quả theo hướng dẫn của Chi cục BVTV;-Đối với những diện tích nhãn đã thu hoạch xong tiến hành cắt tỉa, vệ sinh vườn, tiến hành chăm sóc cho cây nhanh hồi phục, sính trưởng phát triển tốt;-Chuẩn bị đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo; Áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất tối thiểu để đảm bảo thời vụ đặc biệt là đối với các loại cây trồng vụ đông ưa ấm; Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm:20-9-2022.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
548 người đang online