Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn NSTW thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
100%

Thông tư này áp dụng từ ngày 15/8/2022, áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình.

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 53/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 11/7/2022
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn NSTW thực hiện xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày có hiệu  15/8/2022
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm 5863.pdf

Tin mới nhất

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác định điện tử(21/09/2022 3:39 CH)

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống...(09/09/2022 2:11 CH)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm...(31/08/2022 3:03 CH)

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...(29/07/2022 8:38 SA)

Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương...(11/07/2022 8:43 SA)

Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên(15/02/2022 8:04 CH)

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và...(11/02/2022 7:48 CH)

Quyết định ban hành quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự...(28/01/2022 8:00 CH)

°
730 người đang online