Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
100%

Nhằm kịp thời triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch vụ xuân – hè và chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế và kết quả tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc trong những năm gần đây đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, tổng hợp gửi về Chi cục Thú y trước ngày 12/01/2023.

Tin mới nhất

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

Đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra hoa trên...(04/11/2022 4:03 CH)

°
510 người đang online