Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-SNN ngày 30/6/2021 ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết lịch tiếp công dân của Sở năm 2023 .

1. Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở - Đỗ Minh Tuân.

Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 tuần cuối cùng hàng tháng tại Phòng tiếp công dân của Sở (nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo), cụ thể:

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Chức vụ

1

30/01/2023 (thứ hai)

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc Sở

2

23/2/2023 (thứ năm)

3

30/3/2023 (thứ năm)

4

27/4/2023 (thứ năm)

5

25/5/2023 (thứ năm)

6

29/6/2023 (thứ năm)

7

27/7/2023 (thứ năm)

8

31/8/2023 (thứ năm)

9

28/9/2023 (thứ năm)

10

26/10/2023 (thứ năm)

11

30/11/2023 (thứ năm)

12

28/12/2023 (thứ năm)

Trường hợp Giám đốc đi công tác thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở hoặc Chánh Văn phòng Sở tiếp công dân.

Theo khoản 3, điều 18, Luật tiếp công dân, trường hợp đột xuất, khi công dân có yêu cầu và đăng ký trước nội dung với cán bộ trực tiếp công dân; cán bộ tiếp công dân báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở và thông báo lịch tiếp công dân cho công dân biết.

2. Tiếp công dân thường xuyên

* Văn phòng Sở và Thanh tra sở chịu trách nhiệm phân công công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần:

- Công chức Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân vào thứ 3 và thứ 5 trong tuần;

- Công chức Văn phòng Sở thực hiện tiếp công dân vào thứ 2,thứ 4, thứ 6 hằng tuần (trừ ngày lễ, tết).

* Thời gian tiếp công dân thường xuyên được thực hiện trong giờ hành chính:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên.

- Địa chỉ: số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

tb09do.pdf

Tin mới nhất

Thông báo tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới(31/03/2022 7:58 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(31/08/2021 9:02 SA)

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên(31/08/2021 9:16 SA)

°
681 người đang online