Tiến độ nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
100%

Để hoàn thành kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải theo Kế hoạch tỉnh giao, kịpthời lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023,Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị một số huyện, thành phốchưa hoàn thành kế hoạch, tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
1274 người đang online