V/v mời viết bài tham luận tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu và công tác chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên và ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh; nhằm phát triển sản phẩm OCOP nâng cao giá trị, thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong Chương trình OCOP, sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị bàn giải pháp pháp nâng cao giá trị thương hiệu và công tác chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên, qua đó đánh giá thực trạng, những khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên đoạn 2023 - 2025.

1. Thành phần
 
- Đại biểu Trung ương, trân trọng kính mời: Văn phòng ĐPNTM Trung ương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT,…
 
- Đại biểu tỉnh: Đại diện Ban chỉ đạo Chương trình OCOP, Tổ giúp việc Chương trình OCOP.
 
- Đại biểu huyện, xã: Cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp huyện và chủ thể sản xuất.
 
2. Thời gian dự kiến: Trong tháng 10 năm 2023.
 
3. Địa điểm: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 
Để góp phần thành công Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị, chủ thể sản xuất viết bài tham luận và trình bày tại Hội nghị (theo Phụ lục đính kèm). Tham luận gửi về Chi cục Phát triển nông thôn, số 47 Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trước ngày 20/10/2023 (bản mềm xin gửi về địa chị thư điện tử: phongxaydungntmhy@gmail.com) để tổng hợp làm tài liệu phục vụ Hội nghị./.
 
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Chi cục Phát triển nông thôn: Ông Vũ Xuân Bẩy, điện thoại: 0762363696).

Tin mới nhất

Phát triển dữ liệu số lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023(20/11/2023 1:01 CH)

Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của...(15/11/2023 1:23 CH)

Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử(09/11/2023 11:52 SA)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/09/2023 10:29 SA)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...(18/09/2023 4:01 CH)

Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp(14/09/2023 12:19 CH)

Kết quả triển khai Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản tỉnh Hưng Yên(04/09/2023 10:23 SA)

Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững(18/08/2023 12:21 CH)

°
109 người đang online