Về việc phối hợp triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2023

Đăng ngày 24 - 10 - 2023
100%

Công văn số 1639/SNN-CCKL ngày 23/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên Về việc phối hợp triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2023.

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên: Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 08/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện trồng cây nhân dân năm 2023 tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, chủng loại cây phục vụ công tác trồng cây nhân dân năm 2023; số 1846/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng cây nhân dân năm 2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
Đến nay các thủ tục phục vụ cho công tác trồng cây nhân dân năm 2023 cơ bản đã xong, dự kiến sẽ triển khai trồng cây cho các địa phương từ ngày 30/10/2023. Để thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao trồng cây nhân dân năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, bàn giao các tuyến đường phục vụ công tác trồng cây nhân dân của tỉnh tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo thời gian dự kiến ở trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm và nhà thầu triển khai việc trồng cây tại địa phương theo kế hoạch đã phân bổ.
Trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo./.
 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/02/2024 7:32 SA)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (1/3/2024-31/3/2024)(26/02/2024 7:36 SA)

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại và đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp...(23/02/2024 7:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/02/2024 4:06 CH)

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024(19/02/2024 7:26 SA)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2024(07/02/2024 7:59 SA)

Về việc đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024(01/02/2024 4:13 CH)

Chủ động các biện pháp phòng chống rét bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024(26/01/2024 7:18 SA)

°
26 người đang online