Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Hưng Yên năm 2024

Đăng ngày 10 - 11 - 2023
100%

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền về Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4), Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và  Kỉ niệm 65 năm thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Hưng Yên (1959-2024).

1.2. Khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của tỉnh Hưng Yên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Nâng cao nhận thức, góp phần hiện thực hóa các dự án KNĐMST tiềm năng.

1.3. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia; đồng thời tôn vinh đối với các ý tưởng, dự án KNĐMST có tiềm năng phát triển;

1.4. Đáp ứng mục tiêu phát triển một số doanh nghiệp KNĐMST, kết nối thị trường, kết nối các quỹ đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua các chuỗi hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn hoàn thiện dự án, mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp.

2. Yêu cầu

2.1. Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia.

2.2 Nội dung các ý tưởng, dự án dự thi đảm bảo tính sáng tạo, đa dạng các lĩnh vực, có tính khả thi, giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận; định hướng khởi nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3. Cuộc thi đảm bảo công bằng, khách quan, khoa học, tiêu chí đánh giá và lựa chọn tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định về KNĐMST.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC THAM GIA

1. Đối tượng tham gia

1.1. Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) đăng ký dự thi có ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án KNĐMST có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh;

1.2. Mỗi tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án KNĐMST. Mỗi nhóm cá nhân tham gia không quá 5 thành viên.

2. Lĩnh vực dự thi

2.1. Khởi nghiệp công nghệ: tập trung cho các ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ công nghệ;

2.2. Khởi nghiệp với mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo: Ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án có yếu tố sáng tạo trong mô hình kinh doanh, sản phẩm/dịch vụ; có thể ứng dụng công nghệ để tăng tính hiệu quả; không yêu cầu những công nghệ đặc biệt.

(Khuyến khích các ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án dự thi có sản phẩm cụ thể và gắn với đặc thù, thế mạnh của địa phương).

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các hoạt động chuẩn bị trước và trong Cuộc thi KNĐMST

1.1. Chuẩn bị, triển khai và phát động Cuộc thi KNĐMST

Thời gian: Tháng 11-12/2023.

- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban hành các văn bản liên quan đến công tác triển khai Cuộc thi: Thể lệ Cuộc thi, Quy chế chấm thi,…

- Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, websites, mạng xã hội...Triển khai thực hiện các hoạt động khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào KNĐMST.

- Thông báo và gửi thư mời tham gia Cuộc thi đến các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể của tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; các startups.... của tỉnh và các tỉnh/thành lân cận.

- Khuyến khích, động viên, lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án có tính đổi mới sáng tạo tiềm năng, khả thi tham gia dự Cuộc thi KNĐMST.

- Sưu tầm, tập hợp các video, hình ảnh về các hoạt động, phong trào KNĐMST trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; những hình ảnh về các hoạt động chuẩn bị để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết.

1.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi KNĐMST, thành lập Ban Giám khảo, chấm sơ khảo và chấm chung kết

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 19/3/2024. Chấm sơ khảo: từ ngày 20/3/2024 đến ngày 10/4/2024. Chấm chung kết: từ ngày 05/5/2024 đến ngày 17/5/2024.

- Thành lập Ban Giám khảo, gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực
của các ý tưởng tham dự Cuộc thi KNĐMST.

- Ban Giám khảo chấm theo Thể lệ và Quy chế chấm thi đã ban hành; lựa chọn các ý tưởng, dự án tiềm năng để trao giải trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi KNĐMST.

- Thông báo tới các tác giả của các ý tưởng, dự án đạt giải để trao giải trong Lễ tổng kết Cuộc thi KNĐMST.

1.3. Công tác tổ chức Cuộc thi KNĐMST

Cuộc thi KNĐMST tỉnh được tổ chức với các vòng như sau:

Vòng loại: Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp, dự án sáng tạo

- Các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp nộp ý tưởng, giải pháp, mô hình, dự án KNĐMST theo mẫu của Ban Tổ chức;

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các nhóm khởi nghiệp xuất sắc để đi tiếp vào vòng sau.

Vòng chung kết:

- Các nhóm khởi nghiệp sẽ thể hiện các dự án/sản phẩm của mình trước Hội đồng giám khảo;

- Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất sẽ được trao giải theo quy định và sẽ được chọn dự diễn đàn kết nối đầu tư của tỉnh và các sự kiện khác.

2. Các hoạt động tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi KNĐMST tỉnh Hưng Yên năm 2024

2.1. Nội dung: Tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi kết hợp với trưng bày, giới thiệu các sản phẩm dự án dự thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động liên quan.

2.2. Thời gian: Ngày 18/5/2024.

2.3. Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (Địa chỉ: Đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên).

IV. KINH PHÍ

1. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi và mức thưởng Cuộc thi được thực hiện theo Nghị quyết số 295/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

1.1. Giải thưởng của Cuộc thi

- Đối với công trình, dự án đã có sản phẩm

+ 01 Giải nhất: 40.000.000 đồng/giải;

+ 01 Giải nhì: 30.000.000 đồng/giải;

+ 02 Giải 3: 20.000.000 đồng/giải;

+ 03 Giải khuyến khích: 8.000.000 đồng/giải.

- Đối với ý tưởng

+ 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/giải;

+ 01 Giải nhì: 15.000.000 đồng/giải;

+ 02 Giải 3: 10.000.000 đồng/giải;

+ 03 Giải khuyến khích: 4.000.000 đồng/giải.

- Giải thưởng, khen thưởng khác:

Các công trình dự án, ý tưởng dự thi có thể được tặng các giải thưởng, khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ khác do các tổ chức, cá nhân khác đề xuất trao thưởng, khen thưởng (nếu có).

2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh năm 2024, thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. 

169 kh.pdf

Tin mới nhất

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(24/11/2023 8:52 SA)

Về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024(20/11/2023 11:37 SA)

Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên Về triển khai thực hiện Quyết định số...(07/11/2023 9:43 SA)

Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 50-CT/TU ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng...(03/11/2023 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện công điện số 766/CĐ-ttg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...(30/10/2023 10:41 SA)

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng...(23/10/2023 7:16 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng...(12/10/2023 2:20 CH)

Nghị quyết số 391/NQ-HĐND ngày 2/10/2023 Về chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đề...(10/10/2023 1:45 CH)

°
138 người đang online