Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

Đăng ngày 16 - 11 - 2023
100%

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 với hình thức đổi mới, đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 01/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 2961-QĐ/BTGTW về Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi). Theo đó, Cuộc thi được tổ chức từ 0h00 ngày 09/11/2023 đến 23h59 ngày 29/11/2023 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ: https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://moj.gov.vn, đồng thời thông tin về Cuộc thi được đăng tại địa chỉ: http://sotuphap.hungyen.gov.vn.

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi...(05/12/2023 6:55 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/10/2023 4:15 CH)

°
149 người đang online