Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 10/ 2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 15/11/2023
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan ban hành Bộ NN-PTNT
Ngày có hiệu lực 01/01/2024
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm

Tin mới nhất

Nghị quyết số 399/2023/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức...(22/11/2023 1:15 CH)

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ...(20/11/2023 11:48 SA)

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày của Bộ NN-PTNT Ban hành "Thông tư ban hành Danh mục thuốc...(27/10/2023 2:34 CH)

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định ban...(19/10/2023 2:46 CH)

Nghị quyết 395/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức xây...(10/10/2023 1:43 CH)

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 V/v quyết định Bãi bỏ Quyết định số...(03/10/2023 8:19 SA)

Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông...(18/09/2023 9:06 SA)

Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa...(17/08/2023 2:53 CH)

°
80 người đang online