Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Công văn số 1806/SNN-QLCL ngày 15/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản

Thực hiện Công văn số 8160/BNN-CCPT ngày 13/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản.

 Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc: Thanh tra, Trồng trọt, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bảo vệ thực vật, Thú y, Thủy sản; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/phòng Kinh tế thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản như sau:

1. Đề cương và Biểu mẫu báo cáo: Chi tiết tại tại Phụ lục I, II gửi kèm.

2. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng: Gửi trước ngày 15 hàng tháng

- Báo cáo sơ kết 6 tháng: Gửi trước ngày 05/6 hàng năm.

- Báo cáo tổng kết năm: Gửi trước ngày 05/12 hàng năm.

Thời gian bắt đầu áp dụng: Từ tháng 11/2023.

3. Hình thức báo cáo:

Gửi báo cáo (dạng PDF và word) về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở nêu trên, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/phòng Kinh tế thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai./.

 T11.CV đôn đốc báo cáo.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

Về việc phối hợp triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2023(24/10/2023 6:57 SA)

°
152 người đang online