Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 1264/KTHT-VP ngày 31/10/2023 của Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo một số nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện xóa bỏ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn quản lý.

2. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống và xóa bỏ cây có chứa chất ma túy

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động;

- Tổng số cuộc, tổng số lượt người được tuyên truyền, vận động...

3. Kiểm tra, giám sát xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy

- Hình thức kiểm tra;

- Số cuộc kiểm tra…

4. Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023

- Kết quả phát hiện, triệt xóa cây có chứa chất ma túy và hình thức xử lý

5. Đánh giá chung

6. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024

7. Đề xuất, kiến nghị

Báo cáo kết quả công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp, báo cáo./.

Công văn báo cáo xóa bỏ cây ma túy năm 2023.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/02/2024 7:32 SA)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (1/3/2024-31/3/2024)(26/02/2024 7:36 SA)

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại và đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp...(23/02/2024 7:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/02/2024 4:06 CH)

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024(19/02/2024 7:26 SA)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2024(07/02/2024 7:59 SA)

Về việc đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024(01/02/2024 4:13 CH)

Chủ động các biện pháp phòng chống rét bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024(26/01/2024 7:18 SA)

°
61 người đang online