Về việc không tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945-14/11/2023)

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Nghị định số145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng thông báo:

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945 -14/11/2023), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không tổ chức mít tinh kỷ niệm, không tổ chức đón tiếp các đoàn đến thăm, chúc mừng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm giáo dục truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm, gắn chặt tình đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đối với sự phát triển của ngành trong thời gian qua và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp công tác của các đồng chí trong thời gian tới. 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!

Tin mới nhất

Thông báo ủy quyền điều hành công việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (Từ ngày...(09/11/2023 10:06 SA)

Thông báo Lịch trực nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9(31/08/2023 6:50 SA)

Danh sách lãnh đạo, cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên trực nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương lễ...(28/04/2023 9:42 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận thông tin về cơ sở kinh doanh giống cây trồng(17/04/2023 10:42 SA)

Thông báo ủy quyền điều hành công việc của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên từ ngày...(15/09/2022 7:36 SA)

Thông báo lịch trực nghỉ lệ 02.9.2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(31/08/2022 4:48 CH)

°
116 người đang online