Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/02/2023

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

Tính đến nay, toàn tỉnh diện tích gieo trồng rau vụ xuân là 612 ha; diện tích rau vụ đông đã thu hoạch là 6539 ha; 15.797 ha đã làm đất lần 1, 5033 ha đã làm đất lần 2; diện tích gieo mạ là 968 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Thực hiện tốt các Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT số: 246/KH-SNN ngày 23/12/2022 về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023; số 258/KH-SNN-BVTV ngày 30/12/2022 về việc thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân 2023. Chỉ đạo các địa
phương làm đất kỹ nhuyễn trước khi gieo mạ, chăm sóc và che phủ bằng các vật liệu thân thiện với môi trường cho toàn bộ diện tích mạ để tránh rét và sự xâm nhập của dịch hại. Thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ. Tuyệt đối không gieo, cấy khi có dự báo
nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới <15°C;
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống và các loại vật tư, phân bón,... Không được để lưu thông các loại hàng giả, hàng kém
chất lượng ra thị trường;
- Chỉ đạo đẩy mạnh gieo, trồng các loại rau màu vụ Xuân, tăng cường hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân... theo qui
trình sản xuất an toàn.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm:06-02-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023(22/05/2023 7:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

°
1034 người đang online