Năm 2023 là năm "Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới"

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
100%

Đây là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ diễn ra ngày 25/2/2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng tham dự Hội nghị có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại phía đầu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT có sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị và các thành viên thuộc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh họp tại đầu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tại buổi họp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đã chỉ ra rõ những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong năm 2022. Đồng thời, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của năm 2023 cũng được cụ thể rõ theo từng tháng trong báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin truyền thông, năm 2023 là năm dữ liệu số, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phát triển dữ liệu mở, (2) Phát triển cơ sở dữ liệu, (3) Phát triển các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; (4) Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (5) Nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi chuyển đổi số là xu hướng, phong trào có tính toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyển đổi số là vấn đề khó và mới nhưng lại mang tính phòng trào, tính tất yêu, tính toàn dân và toàn xã hội, nên để thực hiện được tốt công tác chuyển đổi số, ba kinh nghiệm lớn cần được lưu ý: Một là, người đứng đầu cần phải quan tâm, giám sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện; Hai là phải kiên quyết, kiên trì đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng quản trị; Ba là, cần phải đầu tư thỏa đáng, dứt điểm và trọng tâm phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ với những chỉ tiêu định lượng rõ ràng, dễ triển khai, dễ giám sát, trên tinh thần “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh” và lấy người nông dân làm trọng tâm, giúp nông dân được hưởng những kết quả của ứng dụng khoa học công nghệ

Đồng thời, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT cần thường xuyên tiến hành họp và lựa chọn chủ đề thực chất nhằm đánh giá và tháo gỡ những rào cản khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.  

Tin mới nhất

Thanh niên Hưng Yên tích cực tham gia chuyển đổi số(21/03/2023 12:39 CH)

Chuyển đổi số nông nghiệp là trách nhiệm của người đứng đầu(21/02/2023 11:04 SA)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần hiểu được giá trị của chuyển đổi số, của thống kê nông nghiệp(13/02/2023 4:31 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn...(16/01/2023 4:08 CH)

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới(21/12/2022 4:15 CH)

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia(05/12/2022 2:09 CH)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Chuyển đổi số chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc(02/12/2022 3:58 CH)

Ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn OTAS trong quản lý mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu(02/12/2022 10:51 SA)

°
862 người đang online