Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2023

Đăng ngày 01 - 03 - 2023
100%

Theo số liệu tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp từ các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 28/02/2023, toàn tỉnh đã gieo, cấy được 24.554ha (đạt 97% kế hoạch). Hiện nay, diện tích lúa gieo, cấy sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh, diện tích lúa gieo cấy muộn đang bén rễ, hồi xanh; cây nhãn, vải đang ra hoa-đậu quả non; cây có múi đang nở hoa.

Để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao, nâng cao hiệu quả sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo hướng dẫn các địa phương và nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với cây lúa

- Tiến hành dặm tỉa để ổn định mật độ đối với diện tích lúa gieo thẳng khi lúa được 3 lá thật, diện tích lúa cấy bị chết khóm.

- Tiến hành chăm sóc, bón phân theo phương châm “nặng đầu, nhẹ cuối”, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và các loại phân ủ từ phế phụ phẩm nông nghiệp để giảm lượng phân bón hóa học, giảm chi phí sản xuất; sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp để bón cho lúa. Khi bón cần tuân thủ theo nguyên tắc “5 đúng và một cân đối”, theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với từng giống lúa.

- Duy trì mực nước khoảng 3 cm đối với lúa cấy và từ 1-2 cm đối với lúa gieo thẳng để cây lúa đẻ nhánh được thuận lợi; giai đoạn cuối đẻ nhánh cần rút nước phơi ruộng, để ruộng khô khoảng 7 ngày nhằm hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, sau đó đưa nước sâu khoảng 7-10cm giúp quá trình làm đòng được thuận lợi. Tuyệt đối không được để ruộng thiếu nước, khô hạn hoặc ngập úng trong thời kỳ lúa đẻ nhánh và làm đòng; thường xuyên kiểm tra, củng cố bờ vùng, bờ thửa để chủ động điều tiết nước hợp lý trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa.

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi và phòng trừ hiệu quả, kịp thời các đối tượng sâu, bệnh và dịch hại trên lúa đặc biệt là bệnh đạo ôn lá trên các giống lúa chất lượng; áp dụng quy trình IPM trong sản xuất; khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân theo hướng dẫn của chi cục BVTV và nguyên tắc “4 đúng” để giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Đối với cây rau, màu

Tập trung tiến hành các biện pháp chăm sóc như làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho rau màu vụ Xuân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tiến hành vun xới cho các cây rau màu vụ Xuân, Xuân – Hè, đảm bảo đủ nước để cây rau, màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Thu hoạch kịp thời khi cây trồng đã đến kỳ thu hoạch nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch.

3. Đối với cây ăn quả

- Trong thời kỳ đang ra hoa - đậu quả non: Không được bón bất kỳ loại phân bón đa lượng (N,P,K) nào cho đến khi cây kết thúc quá trình đậu quả.

- Khi cây trồng kết thúc quá trình đậu quả: tiến hành chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật của từng loại cây; phải bón đúng loại, đủ lượng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và NPK tổng hợp; tăng lượng sử dụng các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, giảm lượng phân bón hóa học để giảm chi phí cho sản xuất. Bổ sung dinh dưỡng vi lượng như Bo cho cây bằng cách kết hợp phun phân bón qua lá cùng với phun phòng, trừ sâu, bệnh để giảm rụng hoa, quả non, đảm bảo năng suất và chất lượng quả.

- Theo dõi theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả; phòng trừ kịp thời, hiệu quả bằng các loại thuốc đặc hiệu theo đúng nguyên tắc 4 đúng và chỉ phun thuốc khi có khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật.

CV chỉ đạo cham soc lua xuan 2023.pdf

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

°
564 người đang online