Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
100%

Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là giá không có thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

- Đối với đất trồng lúa:

TT

Biện pháp công trình

Giá (1.000đồng/ha/vụ)

1

Tưới tiêu động lực

1.646

2

Tưới tiêu trọng lực

1.152

3

Tưới tiêu trọng lực kết hợp với động lực

1.399

4

Tưới động lực, tiêu trọng lực

1.498

5

Tưới trọng lực, tiêu động lực

1.300

6

Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu động lực

1.975

7

Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu trọng lực

1.382

8

Tạo nguồn bậc 2 tưới động lực, tiêu trọng lực

1.778

9

Tạo nguồn tưới, tiêu động lực

823

10

Tạo nguồn tưới, tiêu trọng lực

461

 

Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá tối đa cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu được tính bằng 30% mức giá quy định tại mục 1,2,3 tại biểu trên.

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ Đông thì mức giá bằng 40% mức giá quy định tại điểm a, khoản này.

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu: Mức giá bằng 1.020đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực; nếu không tính được theo mét khối (m3)thì tính theo diện tích (ha), mức giá bằng 80% mức giá đối với đất trồng lúa cho 1 năm.

- Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản: Mức giá bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực, bằng 600đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực; nếu không tính được theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), mức giá bằng 2.500.000 đồng/ha/năm.

-Tiêu nước cho khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị): Mức giá bằng 82.300 đồng/ha/vụ cho tiêu bằng động lực; bằng 57.600 đồng/ha/vụ cho tiêu bằng trọng lực.

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(20/04/2023 4:13 CH)

Sổ tay hướng dẫn tạm thời thực hiện Bộ chỉ số giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển lâm nghiệp...(03/04/2023 10:40 SA)

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về NN và PTNT thuộc UBND...(03/04/2023 8:09 SA)

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn...(19/01/2023 8:12 SA)

Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an...(19/01/2023 8:09 SA)

Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành QCVN nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt(04/01/2023 3:36 CH)

Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông...(04/01/2023 3:33 CH)

Thông tư ban hành Danh mục Thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục Thuốc BVTV cấm...(05/12/2022 4:06 CH)

°
918 người đang online