Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Đăng ngày 21 - 04 - 2023
100%

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính đã phối hợp với VNPT Hưng Yên nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến khi nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/09/2023 8:35 SA)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...(08/09/2023 1:22 CH)

Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng...(28/07/2023 12:32 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(06/07/2023 8:54 SA)

Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023"(20/06/2023 1:20 CH)

Kết quả thực hiện Công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2023(15/06/2023 12:40 CH)

Kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2023(09/06/2023 2:59 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/06/2023 10:34 SA)

°
501 người đang online