Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
100%

Hiện toàn diện tích gieo trồng vụ xuân là 6105 ha, diện tích thu hoạch là 2578 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

 - Thực hiện tốt Công văn số 87/BVTV-KT, ngày 13/4/2023 của Chi cục BVTV về việc chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại nhãn, vải và lúa Xuân từ nay đến cuối vụ.

- Theo dõi chặt chẽ sâu đục cuống quả trên vải; bệnh sương mai, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh khác trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, nhện vàng, rầy chổng cánh, ... trên cây có múi để phòng trừ sớm, kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ quả non.

- Tiến hành thu hoạch rau màu vụ Xuân đúng thời kỳ để đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; chú ý tuân thủ thời gian cách ly đối với thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP; những diện tích rau màu đã thu hoạch xong cần thu gom, xử lý tàn dư đồng ruộng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ sản xuất tiếp theo.

Chi tiết:10-5-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/9/2023(26/09/2023 11:39 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/9/2023(20/09/2023 4:31 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2023(15/09/2023 9:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/9/2023(11/09/2023 3:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/9/2023(06/09/2023 7:01 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2023(31/08/2023 6:47 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2023(25/08/2023 3:51 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/8/2023(22/08/2023 3:59 CH)

°
174 người đang online