Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Để có căn cứ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; văn bản góp ý gửi về Sở trước ngày 17/5/2023

Chi tiết:

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

Về việc cung cấp thông tin nguyên liệu phục vụ làng nghề(20/04/2023 8:18 SA)

°
1072 người đang online