Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Văn bản số 1158/UBND-KT1 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, trong đó chủ đề năm 2023 là "Từ ứng phó đến hành động bền vững".

Mục tiêu của Tuần lễ là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam là chủ tịch Ủy ban ASAN về quản lý thiên tai.

Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2023.

UBND tỉnh Hưng  Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Ban hành Kế hoạch và bố trí kinh phí phù hợp để triển khai; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế như: Hội nghị, hội thảo; Treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ, ...

Chi tiết: 1158 qd.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng...(30/05/2023 4:49 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6)...(24/05/2023 12:37 CH)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023(28/04/2023 4:23 CH)

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng...(18/04/2023 2:02 CH)

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa...(16/04/2023 1:40 CH)

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023(13/04/2023 10:35 SA)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023(13/04/2023 9:38 SA)

Tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023(03/04/2023 10:45 SA)

°
835 người đang online