Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách Nhà nước cúa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
100%

1.1. Tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và rải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên".

1.2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên.

1.3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Tráng

1.4.Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: ngày 14 tháng 9 năm 2022.

1.5.Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 22/GCNĐKKQ-SKHCN;     Ngày cấp:11/10/2022;   Cơ quan cấp:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

1.6. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND tỉnh Hưng Yên .

1.7. Báo cáo nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ: (Báo cáo gắn gọn việc ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: Kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế của ngành, địa phương hoặc của cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu, những vấn đề mới hoặc được sử dụng để hình thành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hoặc được áp dụng vào thực tế hoặc nhân rộng áp dụng (có áp dụng thêm hoặc chuyển giao mô hình, giải pháp cho địa phương/đơn vị/cơ sở khác không)

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu, dẫn liệu có căn cứ khoa học cho các cán bộ kỹ thuật lĩnh vực cây ăn quả, nghề làm vườn, cán bộ quản lý trồng trọt, người trồng cây ăn quả tham khảo, hướng dẫn và sử dụng.

- Sau khi Đề tài được nghiệm thu, quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả làm sớm hơn thời vụ thu hoạch vải lai chín sớm Phù Cừ được Sở Nông nghiệp đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền và triển khai áp dụng tại các mô hình thâm canh do các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở, do phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện như Phù Cừ, Ân Thi,… hướng dẫn, triển khai áp dụng. Bên cạnh đó, người dân trong và ngoài mô hình mà đề tài triển khai ứng dụng từ năm 2022 đã và đang tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật mà đề tài đã đưa vào nghiên cứu, ứng dụng. Đến nay có khoảng trên 50% diện tích trồng vải lai chín sớm Phù Cừ tại Tam Đa Phù Cừ đã tiến hành áp dụng quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả làm sớm hơn thời vụ thu hoạch vải lai chín sớm Phù Cừ do đề tài đưa vào ứng dụng.

Kết quả bước đầu đánh giá trên cây vải lai chín sớm tại các mô hình, các hộ gia đình áp dụng quy trình kỹ thuật do đề tài đề xuất ở niên vụ 2022-2023 như sau: cành lộc sinh trưởng, phát triển khỏe, kích thước dài và to; tỷ lệ cây ra hoa đạt trên 95%, tỷ lệ cành ra hoa đạt trên 93%; tỷ lệ đậu quả khá cao, đạt trên 15%; thời gian xuất hiện mầm hoa của các cây vải tại các mô hình thâm canh áp dụng quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả làm sớm hơn thời vụ thu hoạch trên vải lai chín sớm Phù Cừ sớm hơn so với thâm canh truyền thống từ 7-10 ngày. Các cây vải sinh trưởng, phát triển tốt, không nhiễm sâu, bệnh hại, dự kiến cho năng suất cao tại niên vụ 2022-2023.

1.8. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

a) Hiệu quả kinh tế

- Đề tài đã đề xuất được Quy trình kỹ thuật có khả năng đẩy sớm thời vụ, rải vụ thu hoạch vải đồng thời nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng trồng vải lai chín sớm Phù Cừ. Năm 2022, mô hình thâm canh áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật đẩy sớm thời vụ thu hoạch vải do đề tài đề xuất tăng trên 8,4 triệu đồng/sào so với mô hình đối chứng.

- Nếu thời tiết thuận lợi, không có diễn biến bất thường và người dân phòng trừ sâu, bệnh đúng theo hướng dẫn tại quy trình và khuyến cáo của chi cục BVTV, dự kiến vụ vải năm 2023 sẽ được mùa, được giá. Đặc biệt tại các mô hình, các hộ thâm canh áp dụng quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả làm sớm hơn thời vụ thu hoạch trên vải lai chín sớm Phù Cừ sẽ cho thu hoạch sớm hơn so với thâm canh truyền thống khoảng 7-8 ngày và cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 9-10 triệu đồng/ha.

 b) Hiệu quả xã hội

- Trang bị, bồi dưỡng cho người trồng vải các biện pháp kỹ thuật từ khâu chăm sóc đến khâu thu hoạch như tưới nước, bón phân, cắt tỉa, tạo tán, vệ sinh vườn cây, điều tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây vải, đồng thời hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa, đẩy sớm thời vụ như cắt tỉa, khoanh vỏ, xử lý hóa chất KClO3 đúng kỹ thuật và đúng thời điểm nhằm nâng cao năng suất, đẩy sớm thời vụ, rải vụ thu hoạch vải, góp phần khắc phục hiện tượng "được mùa mất giá" và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng vải.

- Việc áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật trong xử lý ra hoa, đẩy sớm thời vụ, rải vụ thu hoạch vải và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh tổng hợp cũng góp phần giảm thiểu số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường,… qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Văn bản:Cv vv báo cáo tình hình ứng dụng từ kết quả KHCN (24.3).doc

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện mô hình thâm canh áp dụng kỹ thuật làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai chín...(10/06/2022 2:34 CH)

Kết quả thực hiện Dự án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2018-2021(22/12/2021 1:56 CH)

Kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch...(18/11/2021 4:02 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ...(14/09/2021 8:44 SA)

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học(09/12/2020 3:27 CH)

Nông nghiệp Hưng Yên đột phá chất lượng, giá trị(10/09/2020 10:12 SA)

Đề tài khoa học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì(29/04/2020 3:18 CH)

CÔNG ĐIỆN KHẨN )về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19(06/04/2020 4:36 CH)

°
990 người đang online