Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
100%

Tháng 05/2023, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, phòng Chăn nuôi, Chi cục Thú y đang tiến hành 01 cuộc kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

1. Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 20/4/2023 đến 18/5/2023:

- Trong tháng 5/2023, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở; không có đơn thư do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đến, chỉ đạo giải quyết.

- Sở tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân về vi phạm hàng lang bảo vệ đê điều, Sở đã giao các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh trả lời công dân và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải tỏa theo quy định.

2. Công tác phòng chống tham nhũng

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng theo quy định. Kết quả trong tháng 5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(11/04/2023 7:57 SA)

°
921 người đang online