Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 22/5/2023

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Đến nay, toàn tỉnh 100% diện tích lúa đã trỗ bông, diện tích thu hoạch rau màu vụ xuân là 3080 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

-Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu - rầy lưng trắng; bệnh sương mai, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh khác trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, nhện vàng, rầy chổng cánh, ... trên cây có múi để phòng trừ sớm, kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ quả non. Chỉ đạo không phun thuốc BVTV trên những diện tích lúa đã chín đỏ đuôi, không phun thuốc, bón phân hoá học cho những diện tích vải chuẩn bị cho thu hoạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập trung bón thúc nuôi quả cho nhãn, cây ăn quả có múi và cây ăn quả khác đang ở giai đoạn phát triển quả non, tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân bón qua lá có chứa các chất trung, vi lượng để tăng chất lượng quả.

- Thu hoạch cây ăn quả, cây rau màu đúng thời điểm để tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh hại nhãn, cây có múi và các cây ăn quả khác, áp dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả theo IPM

Chi tiết:19-5-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2023(31/05/2023 7:00 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023(26/05/2023 2:45 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/5/2023(17/05/2023 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/5/2023(11/05/2023 7:24 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 04/5/2023(04/05/2023 3:56 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 28/4/2023(28/04/2023 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/4/2023(27/04/2023 8:25 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp đến ngày 20/4/2023(20/04/2023 4:35 CH)

°
961 người đang online