Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 5/2023

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
100%

Căn cứ kết quả công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/,Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ côngtháng 5/2023 của tỉnh: điểm củatỉnh Hưng Yên đạt 63,17/100 điểm, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

+Chỉ sốCông khai minh bạch:8,7/18điểm.+Chỉ số Tiến độ giải quyết:18,8/20 điểm.

+Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Dịch vụ công trực tuyến:8/12 điểm,tỷ lệ 90,5%.

Thanh toán trực tuyến: 3,5/10 điểm,tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 16,03%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+Chỉ số về số hóa hồ sơ: 12,2/22 điểm,trong đó việc chứng thực bản sao điện tử thấp,đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (số đơn vị đã triển khai là 123/171đơn vị, số lượng hồ sơ hoàn thành là 1.753 hồ sơ)

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/09/2023 8:35 SA)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...(08/09/2023 1:22 CH)

Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng...(28/07/2023 12:32 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(06/07/2023 8:54 SA)

Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023"(20/06/2023 1:20 CH)

Kết quả thực hiện Công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2023(15/06/2023 12:40 CH)

Kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2023(09/06/2023 2:59 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

°
150 người đang online