Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách phát triển GDNN, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
100%

Để có số liệu báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp số liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2023.

Số liệu báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp&PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; Số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, điện thoại: 0221.3867486)trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Chi tiết:CV báo cáo KQ đào tạo nghề nông nghiệp.pdf

Tin mới nhất

Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023(20/09/2023 9:22 SA)

Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ (15/09/2023 1:59 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023(15/09/2023 1:58 CH)

Về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành...(15/09/2023 1:56 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024(15/09/2023 7:47 SA)

Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(08/09/2023 4:17 CH)

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh...(06/09/2023 6:55 SA)

Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...(28/08/2023 8:26 SA)

°
44 người đang online