Về việc bố trí lịch thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020, Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh (đợt 1)

Đăng ngày 09 - 06 - 2023
100%

Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại năm 2023, Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian ngày 15/6/2023 và ngày 22/6/2023.

Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại năm 2023, Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian ngày 15/6/2023 và ngày 22/6/2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường có tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đề nghị hỗ trợ bố trí cán bộ lãnh đạo tham gia Đoàn thẩm định; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nội dung đề nghị hỗ trợ bố trí thời gian làm việc với Đoàn..

Chi tiết: Cong van bo tri lich tham dinh dot 1.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023(20/09/2023 9:22 SA)

Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ (15/09/2023 1:59 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023(15/09/2023 1:58 CH)

Về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành...(15/09/2023 1:56 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024(15/09/2023 7:47 SA)

Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(08/09/2023 4:17 CH)

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh...(06/09/2023 6:55 SA)

Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...(28/08/2023 8:26 SA)

°
518 người đang online