Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 6/2023

Đăng ngày 06 - 07 - 2023
100%

Căn cứ kết quả công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/, Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 6/2023 của tỉnh: Tổng số điểm của tỉnh Hưng Yên đạt 81,43/100 điểm, xếp hạng 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả các nhóm chỉ số cụ thể như sau:

+ Chỉ số Công khai minh bạch: 17,7/18 điểm.

+ Chỉ số Tiến độ giải quyết: 18,9/20 điểm.

+ Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến: 7,4/12 điểm, tỷ lệ 93,9%. Thanh toán trực tuyến: 4,1/10 điểm, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến 23,48%.

+ Chỉ số về số hóa hồ sơ: 15,3/22 điểm. + Chỉ số hài lòng 18/18 điểm.

Văn bản:Công bố Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp T6-2023.pdf

Tin mới nhất

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/10/2023 4:15 CH)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp,...(10/10/2023 12:44 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa...(05/10/2023 11:09 SA)

°
268 người đang online