Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-CCKL ngày 11/5/2023 nhằm tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Từ ngày 17/8 - 22/8/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, thành phố tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, xã; các nhà hàng kinh doanh thực phẩm; các thành viên của tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Tham gia tập huấn là cán bộ Chi cục Kiểm lâm và giảng viên có kinh nghiệm của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả tập huấn đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, học viên đã nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đặc biệt là các quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm như: Săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật trái pháp luật, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tiêu dùng văn minh, thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu đẩy lùi hoạt động săn, bắt, buôn bán, ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật, thực vật quý hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Một số hình ảnh trong các buổi tuyên truyền:

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi thư Chúc mừng 78 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp...(07/11/2023 2:38 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 10 năm 2023(30/10/2023 10:32 SA)

Về việc tăng cường quản lý thực phẩm biến đổi gen(26/10/2023 9:50 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm...(29/09/2023 7:59 SA)

Vươn lên làm giàu từ nghề sấy long nhãn(28/09/2023 12:12 CH)

Phát triển kinh tế trang trại thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi(28/09/2023 12:10 CH)

Tập huấn kỹ năng xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP(15/09/2023 1:12 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2023 (22/08/2023 3:33 CH)

°
163 người đang online