Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2023

Đăng ngày 31 - 08 - 2023
100%

Toàn tỉnh hiện đã thu hoạch rau màu vụ hè thu đạt 4.528 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Chỉ đạo các địa phương tập trung theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng gây hại trên lúa, rau màu và cây ăn quả, đặc biệt là các đối tượng sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu-rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bạc lá- đốm sọc vi khuẩn trên lúa, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau, bệnh rỉ sắt, sâu vẽ bùa trên cây có múi,... Khi sử dụng biện pháp hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP. Đối với những diện tích cây nhãn đã thu hoạch xong, tiến hành cải tạo vườn tạp, cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc ngay để cây nhanh chóng phục hồi, phát triển lộc thu.

30-8-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023(21/11/2023 7:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(31/10/2023 7:36 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/10/2023(25/10/2023 3:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/10/2023(23/10/2023 7:19 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/10/2023(17/10/2023 1:26 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/10/2023(11/10/2023 9:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2023(05/10/2023 3:25 CH)

°
155 người đang online