Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Công điện số 1289/CĐ-TL-ATĐ ngày 14/9/2023 của Cục Thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trong những ngày qua, ở khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn, một số nơi đã có lượng mưa 100-200mm; theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để chủ động phòng, chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

    1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

    - Triển khai hiệu quả phương án phòng, chống úng năm 2023. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân tích cực khơi thông dòng chảy kênh mương mặt ruộng, rãnh thoát nước khu vực dân cư và vùng chuyển đổi cây trồng; đôn đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn chủ động tiêu úng.

    - Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công công trình liên quan đến công trình thủy lợi khẩn trương hoàn trả lại hiện trạng công trình thủy lợi để phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn xẩy ra.

    - Tăng cường công tác kiểm tra và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt những công trình chính, quan trọng, những vị trí xung yếu; triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống úng và xử lý kịp thời các sự cố có thể xẩy ra.

    2. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên:

    - Triển khai hiệu quả phương án phòng, chống úng năm 2023; chỉ đạo các Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi chủ động rút nước đệm trong hệ thống kênh mương nội đồng hợp lý, khoa học để tiêu úng kịp thời, hiệu quả khi có mưa lớn xảy ra. Khoanh vùng những khu vực úng ngập cục bộ, khu vực khó khăn về tiêu úng để bố trí máy bơm dã chiến phục vụ bơm tiêu úng.

    - Vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng cho diện tích cây trồng bị ngập úng; các cống điều tiết, nhất là các cống tiêu ra sông ngoài vận hành theo đúng quy trình, quy phạm đã quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, xử lý kịp thời các sự cố có thể xẩy ra.

    3. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tổ chức trực ban 24/24 giờ, nắm bắt tình hình mưa, úng để chỉ đạo, điều hành tiêu thoát nước được kịp thời và hiệu quả và xử lý kịp thời các sự cố có thể xẩy ra. Thường xuyên báo cáo tình hình úng ngập, công tác phục vụ tiêu úng, công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi; ĐT, Fax: 02213.863.725).

    4. Đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên cấp điện cho các trạm bơm tham gia tiêu úng trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng điện và thời gian 24/24 giờ.

    5. Giao Chi cục Thủy lợi thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và tình hình mưa, úng ngập, công tác phục vụ tiêu úng trên địa bàn tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Thủy lợi./.

Chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ 2023 (1).pdf

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

°
455 người đang online