Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
100%

Chủ đề của tỉnh Hưng Yên trong tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của tỉnh, quốc gia thông qua hình thức trực tuyến trên các Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của do các phòng, ban, đơn vị quản lý; treo biểu ngữ, băng zôn, , … nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chuyển đổi số.

- Thời gian: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

- Nội dung khẩu hiệu:

“Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

 “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

“Tạo lập và cung cấp dữ liệu hôm nay là kho tàng số dữ liệu tri thức cho các thế hệ mai sau”.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị.

2. Công bố Danh mục dữ liệu mở của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Nhiệm vụ: rà soát, tổng hợp Danh mục dữ liệu mở của của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đơn vị chủ trì: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

3. Triển khai cấp mã định danh điện tử mức 2

- Nhiệm vụ: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành được cấp mã định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID trên thiết bị di động.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

4. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Nhiệm vụ: 100% hồ sơ CBCCVC được cập nhật đầy đủ 109 trường dữ liệu vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

5. Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt

Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị.

KH NGAY CHUYEN DOI SO.pdf

 

Tin mới nhất

Phát triển dữ liệu số lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023(20/11/2023 1:01 CH)

Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của...(15/11/2023 1:23 CH)

Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử(09/11/2023 11:52 SA)

V/v mời viết bài tham luận tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu và công tác...(06/10/2023 7:33 SA)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/09/2023 10:29 SA)

Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp(14/09/2023 12:19 CH)

Kết quả triển khai Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản tỉnh Hưng Yên(04/09/2023 10:23 SA)

Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững(18/08/2023 12:21 CH)

°
103 người đang online