100%

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 38 (từ ngày 12/9/2022  đến ngày 16/9/2022)
           
Thời gian   GĐ. Đỗ Minh Tuân PGĐ. Lê Trung Cần PGĐ. Nguyễn Văn Tráng PGĐ. Nguyễn Văn Kình
Thứ 2 (12/9) Sáng Họp UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
  Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại Ân Thi
Thứ 3 (13/9) Sáng Diễn tập quân sự Tập huấn diễn tập Làm việc tại cơ quan
  Chiều Phòng thủ khu vực
Thứ 4 (14/9) Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Báo cáo Đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ
  Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (15/9) Sáng Diễn tập quân sự Luyện tập phân đoạn Khu vực phòng thủ Dự họp Chi bộ BVTV
  Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 (16/9) Sáng Kiểm tra sản xuất
  Chiều

°
498 người đang online