100%

Thời gian GĐ. Đỗ Minh Tuân PGĐ. Nguyễn Văn Tráng
Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ 2 (30/01) Họp thành viên UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan Dự Tết Trồng cây tại Khoái Châu do Hội phụ nữ tổ chức Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (31/01) Kiểm tra sản xuất Họp Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Kiểm tra sản xuất cả ngày  
Thứ 4 (01/02) Họp tại huyện Ân Thi Kiểm tra sản xuất Dự Tết Trồng cây tại Khoái Châu do Liên đoàn Lao động tổ chức tại Khoái Châu Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (02/02) Họp Tổng kết công tác Sở năm 2022 Làm việc tại cơ quan Kiểm tra sản xuất 
Thứ 6 (03/02) Họp Hội đồng NTM tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

°
600 người đang online