Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

100%

GĐ. ĐỖ MINH TUÂN

Thời gian Nội dung công việc
Sáng Chiều
Thứ 2 (29/5) Họp thành viên UBND tỉnh Họp Lãnh đạo Sở
Thứ 3 (30/5) Họp HN Ban thường vụ Tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (31/5) Họp BCH Đảng bộ tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (01/6) Kiểm tra sản xuất Họp Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy
Thứ 6 (02/6) Họp UBND tỉnh Họp BCH Đảng bộ Sở mở rộng

PGĐ. LÊ TRUNG CẦN

Thời gian Nội dung công việc
Sáng Chiều
Thứ 2 (29/5) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (30/5) Hội thao Công đoàn ngành Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (31/5) Thẩm định làng nghề tại Mỹ Hào Thẩm định làng nghề tại Khoái Châu
Thứ 5 (01/6) Thẩm định làng nghề tại Yên Mỹ
Thứ 6 (02/6) Tập huấn Nông thôn mới tại Phù Cừ

PGĐ. NGUYỄN VĂN TRÁNG

Thời gian Nội dung công việc
Sáng Chiều
Thứ 2 (29/5) Thăm lúa mới tại Thái Bình Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (30/5) Dự Hội thao Công đoàn ngành NN-PTNT Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (31/5) Dự Hội nghị Đầu bờ tại Đa Lộc, Ân Thi Dự Lễ phát động Tháng vì trẻ em
Thứ 5 (01/6) Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 (02/6)

 

°
708 người đang online