Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã - Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1418/SNN-TrTr ngày 4/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông,...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1418/SNN-TrTr ngày 4/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông,...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương khẩn trươnghoàn thành việc thu hoạch lúa vụ Mùatheo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế ảnh hưởng...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương tăng cường áp dụng cơ giới hóa, đưa máy móc vào thu hoạch lúa theo phương châm "sáng lúa chiều vụ đông". Áp...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để phòng trừ bệnh bạc lá -đốm sọc vi khuẩn và các đối tượng sâu...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các đối tượng gây hại trên lúa, tổ chức phòng trừ theo hướng dẫn tại Công văn số:...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của dự báo thời tiết, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống ngập...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 949/SNN-BVTV ngày 11/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ đồng phòng trừ sâu bệnh hại...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết theo công điện số 02/CĐ-PCTT hồi 15h00 ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 973/SNN -TrTr ngày 12/8/2022 về việc chỉ đạo sản xuất, khôi phục...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa như...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương: Tiếp tục áp dụng các biện pháp chăm sóc, điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển, đẻ nhánh...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các địa phương: đối với diện tích lúa gieo, cấy muộn cần tiến hành chăm sóc ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh kết hợp với...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiến hành chăm sóc lúa mùa sau khi lúa bén rễ hồi xanh, bón phân theo phương châm "Nặng đầu, nhẹ cuối", kết...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương có tiến độ gieo cấy chậm như: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Kim Động ... cần tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn...

 • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số 680/SNN-TrTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo...

1 2 3 4 5 6    
°
8892 người đang online