Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi và đăng ký cho các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia Khu trưng bày chung của sở tại các Hội chợ, Triển lãm; đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, cá nhân tham gia các Hội chợ, Triển lãm quý IV năm 2022.

  • Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi; đồng thời, xem xét, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức cho các cơ sở, làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia Hội chợ, Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022.

  • Theo công văn số 410/CN-GVN ngày 11/6/2022 của Cục chăn nuôi “V/v mời tham dự triển lãm quốc tế ILDEX VIETNAM 2022”; Cục Chăn nuôi kết hợp với công ty VNU Exhibitions (Hà Lan) và công ty TNHH MTV DV Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) tổ chức triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản lần thứ 8; nhằm khuyến khích và tạo điều kiện để người chăn nuôi và các đơn vị có liên quan tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến, sản phẩm mới, chất lượng của chăn nuôi thế giới. Thời gian triển lãm: từ ngày 03-05/8/2022, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

°
1538 người đang online