https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (19/5-25/5/2022) (25/05/2022)

Thời tiết tuần qua nhiều mây, có nhiều ngày mưa rào và mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
1054 người đang online