Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020 (15/09/2020)

Các Hội chợ được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo cơ hội cho các doanh...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
°
693 người đang online