https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Clip “Hưng Yên Thức Giấc” (31/05/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất clip “Hưng Yên Thức Giấc” với nội dung quảng bá hình ảnh cho tỉnh,clip đã được dịch ra các thứ tiếng: Tiếng ...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
561 người đang online