Vươn lên làm giàu từ nghề sấy long nhãn (28/09/2023)

Với ý tưởng khởi nghiệp từ đặc sản quê hương, góp phần đưa quả nhãn vươn xa trên thị trường, gia đình bà Lê Thị Thủy ở thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ) đã học hỏi, phát triển mô hình sấy long...

Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn niên vụ năm 2023 (22/08/2023)

Theo tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố, tính đến tháng 8 năm 2023, diện tích nhãn toàn tỉnh ước khoảng 4.800 ha; sản lượng ước sơ bộ đạt khoảng trên 42.000 tấn, trong đó: nhãn chín sớm...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
148 người đang online