Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 16/11/2023 -... (23/11/2023)

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 - 29 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng, chăm sóc cây vụ Đông và cây trồng phát triển.

Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ nhãn niên vụ năm 2023 (22/08/2023)

Theo tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố, tính đến tháng 8 năm 2023, diện tích nhãn toàn tỉnh ước khoảng 4.800 ha; sản lượng ước sơ bộ đạt khoảng trên 42.000 tấn, trong đó: nhãn chín sớm...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
36 người đang online