Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
15/KH-SNN 17/01/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch tuyên truyền cải các hành chính năm 2022 Tải về
14/KH-SNN 17/01/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh HY năm 2022 Tải về
13/KH-SNN 14/01/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2022 Tải về
323/BC-SNN 15/12/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 Tải về
14/2021/TT-BNNPTNT 14/12/2021 Bộ NN-PTNT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản Tải về
845/QĐ-SNN 10/12/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định Vv tạm phân bổ chi phúc lợi Tải về
15/2021/TT-BNNPTNT 06/12/2021 Bộ NN-PTNT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
307/BC-SNN-TY 03/12/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo kết quả thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(25/10-25/11/2021) Tải về
823/QĐ-SNN 29/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Vv bổ nhiệm phụ trách kế toán Chi cục bảo vệ thực vật trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn( Trần Thị Phương Hoa) Tải về
814/QĐ-SNN 29/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định Vv bổ nhiệm lại Trạm trưởng trạm thú y huyện Yên Mỹ, Chi cục thú y trực thuộc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (Vũ Thị Thoa) Tải về
797/QĐ-SNN 29/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Vv chuyển đổi , bổ nhiệm Phó trạm trưởng trạm khuyến nông Phù Tiên,Trung tâm khuyến nông trực thuộc sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên ( Trần Xuân Lộc) Tải về
796/QĐ-SNN 29/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Vv chuyển đổi , bổ nhiệm Trạm trưởng trạm khuyến nông Mỹ Văn,Trung tâm khuyến nông trực thuộc sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên ( Đặng Xuân Thu) Tải về
291/BC-SNN 26/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BÁO CÁO Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 Tải về
725/QĐ-SNN 05/11/2021 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định Vv tạm phân bổ chi phúc lợi Tải về
12/2021/TT-BNNPTNT 26/10/2021 Bộ NN-PTNT Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác Tải về
1 2 3 4 5 6    
°
399 người đang online