Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
600/QĐ-SNN 10/12/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
220/KH--SNN 08/12/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị và chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Hưng Yên Tải về
284/BC-SNN 30/11/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 và nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2020 Tải về
275/BC-SNN 29/11/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11, nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2019 Tải về
247/BC-SNN 27/10/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 Tải về
529/QĐ-SNN 12/10/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv bổ nhiệm trưởng phòng Chăn nuôi , sở NN&PTNT (Nguyễn Thị bích vân) Tải về
519/QĐ-SNN 07/10/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv bổ nhiệm PHó trưởng phòng QLCLXDCT , sở NN&PTNT (Đỗ Trung Kiên) Tải về
232/BC-SNN 01/10/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên bc tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý iv năm 2020 Tải về
480/QĐ-SNN 21/09/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv bổ nhiệm phó trưởng phòng điều hành phòng hc-th chi cục QLĐ Đ&PCLB thuộc Sở NN&PTNT Tải về
160/KH-SNN 09/09/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng Tải về
160/KH-SNN 09/09/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng Tải về
207/BC-SNN 28/08/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2020 Tải về
430/QĐ-SNN 10/08/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv bổ nhiệm trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật - thông tin tuyên truyền, tập huấn và đào tạo, trung tâm khuyến nông Tải về
428/QĐ-SNN 10/08/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv bổ nhiệm trưởng phòng hành chính - tổng hợp chi cục PTNT Tải về
423/QĐ-SNN 03/08/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 Sở Nông nghiệp và PTNT Tải về
1 2 3 4 5 6    
°
516 người đang online