Về việc đăng ký tham gia Hội chợ

Căn cứ Thư mời tham gia Hội chợ: Dược liệu và các sản phẩm của y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất; Thương mại, nông nghiệp và Làng nghề khu vực Đồng bằng sông Hồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thông báo rộng rãi tới các tổ chức, doanh nghiệp, làng nghề, .. đăng ký tham gia Hội chợ qua Sở NN-PTNT.

Chi tiết như tệp đính kèm:CV145.signed.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp