Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức định kỳ hàng năm. Thời gian diễn ra 26-29/9/2019 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia gửi Bản đăng ký theo mẫu vê Sở trước ngày 31/7/2019

Chi tiết như tệp đính kèm:cv450.signed.pdf

Phòng Kế hoạch- Tài chính -TTNN