Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Thông tư ban hành kèm theo Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết như tệp đính kèm: tt37.pdf

Bộ Nông nghiệp và PTNT