Xã Đông Tảo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 25.10, xã Đông Tảo (Khoái Châu) tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019, xã Đông Tảo đã huy động được 153 tỷ đồng để xây dựng NTM; trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân chiếm trên 34%. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng trong xã đã cơ bản hoàn thiện, 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục được nâng cấp, khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đạt 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 1%. Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.


Trong thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, xã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sạch đẹp.

baohungyen.vn