Quyết định công nhận huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018

Ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018.

Chi tiết như tệp đính kèm:qđ1401.pdf

BBT