Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019

Ngày 10/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, trong đó: huyện Văn Giang có 05 xã; Yên Mỹ có 01 xã, ...

Chi tiết như tệp đính kèm:273q_signed.pdf

Văn phòng Sở