Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020

Các Hội chợ được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, trang trại, nhà vườn trong tỉnh có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Chi tiết như tệp đính kèm:1163130643-15-9-15.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN