Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai đoạn 2021-2025

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT đã xây dựng xong 02 bản dự thảo.

Văn bản góp ý gửi về sở trước ngày 18/9/2020.

Dự thảo:184715950-16-9-2020.pdf

28471684-16-9-2020.doc

384815829-16-9-2020.doc

Phòng Trồng trọt