Kế hoạch phát triển Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, làm ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh và trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: ngành NN-PTNT tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng, sang chất lương, giá trị chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, ...góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh178.pdf

Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN