Đề tài khoa học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì đề tài:

Số Quyết định Tên đề tài Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện Kinh phí
1094/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và cải vụ thu hoạch trên giống vải lai tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Sở Khoa học và CN tỉnh Hưng Yên Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên 2019-2022 310.000.000đ

 

 

 

 

 

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 1094.pdf

Phòng Trồng trọt