Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi tiết như tệp đính kèm:

cv1230.pdf

PHU LỤC quy trình nội bộ thang 12-2020-xin ý kiến.doc

Văn phòng Sở