Thông báo tìm người từ các địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 trở về Hưng Yên

Chi tiết như thông báo đính kèm:

tb.pdf

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên