Về việc lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Thực hiện Công điện số 256/CĐ-TCTL-QLCT ngày 19/02/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc lâý nước Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2020-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt các nội trung trong Công văn số 130/SNN-TL ngày 24/02/2021 của Sở.

Các nội dung chính:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: tuyên truyền, vận động nhân dân hoàn thành việc làm đất, để giữ nước trên mặt ruộng phục vụ gieo cấy.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: tiếp tục bơm lấy nước phục vụ Xuân; tăng cường công tác kiểm tra bờ vùng, và các cống điều tiết tránh việc thất thoát lãng phí nước.

Chi tiết như công văn đính kèm:130.pdf

Chi cục Thủy lợi